Firma

Instal Polska - profesjonalny gracz na rynku instalacji

Spółka Instal Polska wchodzi w skład dynamicznie rozwijającej się Grupy Kapitałowej Elektromontaż.


Instal Polska specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu instalacji dla obiektów przemysłowych, biurowych, użyteczności publicznej, magazynowych, obiektów ochrony środowiska i sieci zewnętrznych.

Realizując kontrakty Instal Polska zapewnia wysoką jakość wykonywanych prac poprzez:

  • pełny nadzór techniczny i wykonawczy na budowie,
  • dostawy materiałów, urządzeń i wyposażenia,
  • nadzór BHP,
  • rozruch wykonanych instalacji.


Instal Polska jako część Grupy Kapitałowej Elektromontaż posiada zaplecze finansowe niezbędne do profesjonalnej realizacji kontraktów instalacyjnych.
 

o_firmie_bok.jpg