AKPiA

Oferujemy wykonawstwo systemów automatyki w kompleksowym zakresie:

 • opracowania koncepcji
 • projektowania
 • prac obiektowych
 • oprogramowania systemów
 • rozruchu systemów
 • szkoleń

dla instalacji:

 • automatyki budynkowej (BAS) i systemów zarządzania budynkami (BMS):
 • wentylacji i klimatyzacji
 • instalacji ciepła i chłodu
 • monitoringu zużycia mediów
 • sterowania oświetleniem
 • automatyki przemysłowej (AKPIA) i systemów nadrzędnych (SCADA)
 • gospodarki wodno-ściekowej
 • ciepłownictwa (instalacje wodne, parowe)
 • innych gałęzi przemysłu

AKPiA_bok.jpg