Wod-kan i gaz

Wykonujemy instalacje:

  • wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
  • kanalizacji deszczowej i odwodnienia dachu
  • kanalizacji sanitarnej
  • instalacji tryskaczowych
  • hydrantowych
  • gazowych
  • sieci zewnętrznych wodociągowych
  • sieci zewnętrznych kanalizacyjnych
  • sieci zewnętrznych deszczowych
  • sieci zewnętrznych cieplnych

wod_kan_bok.jpg