Zarządzanie jakością

Działamy w oparciu o Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Grupy Kapitałowej Elektromontaż:

1. PN-EN ISO 9001:2009 potwierdzającą najwyższą jakość zarządzania firmą oraz oferowanych produktów i usług, spełniających rosnące wymagania naszych Klientów.

2. AQAP 2110:2009 umożliwiającą udział we wszystkich przetargach publicznych dla sektora obronnego ogłaszanych w Polsce oraz w przetargach organizowanych przez NATO na terenie całej Europy.

3. PN-EN ISO 14001:2005 stanowiącą potwierdzenie realizacji przez firmę działań przyjaznych środowisku. Dzięki systemowi ISO 14001 nasza firma w sposób istotny wpływa na ograniczenie przyczyn zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

4. PN-N 18001:2004 której istotą jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i likwidacji zagrożeń wypadkowych na stanowiskach pracy.

5. PN-IS/IEC 27001:2007 którego wdrożenie pozwala na ochronę kluczowych dla firmy i jej Klientów informacji, zachowanie ich poufności usprawnienie zarządzania wiedzą firmy.
 

System Zarządzania Jakością zapewnia wysoką jakość realizowanych przez Instal Polska projektów oraz gwarantuje ciągłe doskonalenie procesu realizacji inwestycji, m.in. poprzez:

  • wnikliwą analizę potrzeb Klientów
  • wielostopniową kontrolę
  • prowadzonych prac
  • stosowanie najnowszych rozwiązań
  • technicznych i technologicznych
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji
  • zawodowych naszych pracowników

zarz__jakoscia_bok.jpg