Zarząd

Zespół Instal Polska tworzą najbardziej wykwalifikowani specjaliści w branży posiadający wieloletnie doświadczenie techniczne i menedżerskie, zdobyte w polskich i zagranicznych firmach.

Prezesem Zarządu jest Tomasz Bochna, który ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Poznańskiej oraz roczny program zarządzania „Management” w ICAN Institute, opracowany na podstawie programu Harvard Business School. Jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W latach 1985 – 1994 pracował w Przedsiębiorstwie Projektowania i Realizacji Inwestycji Agromet Projekt. W roku 1994 rozpoczął pracę w Budimex S.A., przechodząc kolejne szczeble awansu zawodowego. Od kwietnia 2011 związany z Grupą Kapitałową Elektromontaż.

Dyrektorzy Regionów, Kierownicy Kontraktów oraz Kierownicy Robót dysponują wieloletnim doświadczeniem zdobytym przy realizacji najtrudniejszych kontraktów instalacyjnych w Polsce, Europie i na Bliskim Wschodzie.
 

 Tomasz_Bochna.jpg

Prezes Zarządu Tomasz Bochna